Tallinna Polütehniline Instituut, soojusenergeetika kateeder (author)

types of item