Tallinna Polütehniline Instituut, peenmehaanika kateeder (author)

types of item