Tallinna Polütehniline Instituut, füüsikalise keemia kateeder (author)

types of item