On injective representations of orthodox semigroups

statement of authorship
Heikki Päeva
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
[1] lk
notes
Bibl. 2 nim
language
inglise
Päeva, H. On injective representations of orthodox semigroups // Matemaatika teoreetilisi ja rakenduslikke küsimusi : teesid, 13.-14. oktoober 1995 = Problems of pure and applied mathematics : abstracts. Tallinn, 1995. [1] lk.