Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari käskkiri nr. 336 käitiste liitmise kohta : [siporekskivitehas "Siporex" liitmine silikaatkivitehasega "Silikaat"]

year of publication
pages
2, art 21, lk. 33
subject term
Siporex
Silikaat
language
eesti
Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari käskkiri nr. 336 käitiste liitmise kohta : [siporekskivitehas "Siporex" liitmine silikaatkivitehasega "Silikaat"] // Eesti NSV Teataja (1941), 2, art 21, lk. 33.