Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari käskkiri nr. 336 käitiste liitmise kohta : [siporekskivitehas "Siporex" liitmine silikaatkivitehasega "Silikaat"]

ilmumisaasta
leheküljed
2, art 21, lk. 33
märksõna
Siporex
Silikaat
keel
eesti
Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari käskkiri nr. 336 käitiste liitmise kohta : [siporekskivitehas "Siporex" liitmine silikaatkivitehasega "Silikaat"] // Eesti NSV Teataja (1941), 2, art 21, lk. 33.