Roheline meretehnoloogia

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
roheline merendus
heitkoguste vähendamine
nutikad lahendused
Ülevaade
Nutika, ohutu ja rohelise hüdrodünaamika uurimisrühma tegevuse peaeesmärk on pakkuda sektorile regulatiivsete ning poliitiliste organite (IMO, HELCOM, ELi Läänemere piirkonna strateegia ja rahvusvahelised säästva arengu lepingud) poolt deklareeritud põhimõtete ja strateegiate teaduspõhist rakendamist juurutades keerukaid nutikaid, ohutuid ja keskkonnasäästlikke lahendusi ning suurendadameresõidukite jõudlust.Uurimisrühma peamised uuringusuunad jagunevad neljaks:Ohutus - põhirõhk on aluste dünaamika vähendamisel. Keskendume aluse dünaamika mõjule meeskonnaliikmetele ja pardasüsteemidele. Hetkel töötame kere dünaamilise ohutuse parendamisegakombinatsioonis aktiivtrimmiseadmete ja amortiseerivate istmetega.Heitmekoguste vähendamine - töös on mitu uurimisvaldkonda. Keskendutakse kütusesäästlikele kerekujudele ning käitursüsteemide optimeerimisele ja heitmevabadele käituritele. Käimasolev Interregi Läänemere piirkonna programmi toetatud projekt keskendub väikelaevade rohelisele ristlusviisile, milles töös laevakere uue vormid, elektrilised käiturid ja kiirekäiguliste väikelaevade kütusesäästlikud digitaalsed juhtsüsteemid.Nutikus - keskendutakse mitmesugustele uuringutele, sealhulgas laevakere nutikas disain, mehitamata kiirlaevad ja arvutuslik hüdrodünaamika (DCFD), rakendades selleks tehisintellekti, masinnägemist ja geneetilist algoritmi. Hetkel koostatakse ulatuslikku andmebaasi laevakerede projekteerimise hüdrodünaamikast, töötamaks välja nutikat arvutusmudelit kerekuju disainimiseks ja optimeerimiseks.Veesõidukite hüdrodünaamika - on osaks kõigist eelnimetatud uuringutest. Töötatakse erinevate veesõidukite meresõidu- ja käiguomaduste arendamisel, seades sihiks ohutuse, kütusesäästlikkuse ja nutikuse. Värskemalt keskendutakse redaankerede mereomadustele ja juhitavusele. Uurimisrühmas on arendamisel hulk matemaatilisi, arvutuslikke ja eksperimentaalseid meetodeid. Lisaks planeeritakse basseinikatsed uurimaks veesõidukite käitumist irregulaarses lainespektris ja kütusesäästlikkuse mõju meresõiduomadustele.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid