Kikkas, Kaido 1969

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1994-2002, 2017-
Teenistuskäik TalTechis
IT kolledž, infoühiskonna ja küberkultuuri kaasprofessor (AssociateProfessor of Information Society and Cyberculture) 01.03.2022-
IT Kolledž, vanemlektori ametikohal dotsent 15.08.2017-28.02.2022
TTÜ informaatikainstituut, külalislektor 01.01.2002–15.08.2017
TTÜ Informaatikainstituut, tarkvaratehnika õppetool, dotsent (1,00) 2000-2002
TTÜ rehabilitatsioonitehnoloogia labor/arendusgrupp/keskus, juhataja 1997-31.12.2002
TTÜ informaatikainstutuut, tarkvaratehnika õppetool, teadur 1995–1997, assistent 1997–1999, lektor 1999–2000
TTÜ Informaatikainstituut, tarkvaratehnika õppetool, assistent (1,00) 1994-1995
Teenistuskäik mujal
Tartu Teoloogia Akadeemia külalislektor 01.01.2001–...
vabakutseline konsultant 01.01.1994–...
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Dotsent (1,00) 2009–31.07.2017
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Lektor (1,00) 2008-2009
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Dotsent (0,25) 2008-2015
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (1,00) 2006-2007
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Informaatika õppetool, Dotsent (0,75) 2006-2008
Tallinna Ülikool, Juhtimine ja tugistruktuur, Arendusprorektori vastutusala, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (1,00) 2004-2006
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kasvatusteaduste osakond, Kasvatusteaduse õppetool, Vanemteadur (1,00) 2002-2004
Eesti Infotehnoloogia Kolledži külalislektor 01.01.2001–31.12.2008
Tiigrihüppe Sihtasutuse erivajadustekonsultant 01.01.1998–31.12.2000
Astangu Toimetulekukeskuse (praegu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus) informaatika peakonsultant 01.01.1994–31.12.1997
Eriala
infotöötlus
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2011-... Vaba tarkvara kogukonna ja LPI koolitusprogrammi koordinaator IT Kolledžis; 2010-... Eesti Infotehnoloogia Kolledži projekti "Praktiline küberkaitse IT süsteemide administraatoritele" arendusrühma liige; 2009-... E-kursuse "Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad" väljatöötamine ja pidamine Tallinna Tehnikaülikoolis; 2009-... E-kursuse "Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid" väljatöötamine ja pidamine Eesti Infotehnoloogia Kolledžis; 2009-... Eesti Infotehnoloogia Kolledži virtuaalmaailmade projekti koordinaator; 2008-... E-kursuse "Ethics and Law in New Media" väljatöötamine ja pidamine Euroopa Interaktiivse Meedia magistriprogrammis (EMIM); 2008-... Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi nõukogu liige; 2005-... Internet Society assotsieerunud liige; 2012-2012 Konverentsi "OST'12: Open and Social Technologies for Networked Learning" (Tallinn, 30.07-03.08 2012) programmikomitee liige; 2012-2012 Konverentsi "ECEL 2012: European Conference on e-Learning" (Groningen, 26.-27. oktoober 2012) programmikomitee liige; 2012-2012 Külalisprofessor Bydgoszczi Kõrgemas Majanduskoolis (Bydgoszcz, Poola); 2011-2011 Linux Professional Institute'i partnerlusprogrammi juurutamine IT Kolledžis; 2008-2011 Eesti Infotehnoloogia Kolledži tehnosuhtluse õppekava juht; 2007-2008 Tallinna Ülikooli informaatika bakalaureuseõppe õppekavade juht; 2005-2006 Osalemine rahvusvahelise magistriprogrammi "Interactive Media and Knowledge Environments" väljatöötamisel Tallinna Ülikoolis; 2004-2008 IADIS (Rahvusvaheline Infoühiskonna Arengu Assotsiatsioon) liige; 2004-2009 Eesti Infotehnoloogia Seltsi liige (oktoobrist 2004 ka seltsi volikogu liige); 2003-2005 SOCRATES/Minerva projekti "Creating network-based e-university model for the small countries in the context of e-learning in Europe" töörühma juhi abi; 2002-2002 EU 5. raamprogrammi projekti THINK algataja Eestis, hiljem õppematerjalide koostaja ja konsultant; 2002-2002 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu IT-programmi tehniline konsultant; 2001-2002 Rahvusvahelise Rehabilitatsiooniliidu (Rehabilitation International) tehnoloogiakomisjoni (International Commission on Technology and Accessibility) Euroopa allkomisjoni aseesimees; 2001-2001 E-kodanike koolituse korraldamine raskete liikumispuuetega inimestele; 2000-2002 TTÜ infotehnika (a-st 2001 infotehnoloogia) teaduskonna nõukogu liige; 2000-2002 PHARE projekti VISIOCOM (Maribori Ülikool, Sloveenia) Eesti koordinaator; 1999-1999 Rehabilitatsioonitehnoloogia teaduskeskuse loomine TTÜ infotehnika teaduskonna juurde; 1999-1999 Rehabilitation International'i Eesti allorganisatsiooni tehnikaekspert ja WWW-haldur; osalemine RI ICTA (International Commission on Technology and Accessibility) aastakonverentsi ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 1998-1999 Tiigrihüppe Sihtasutuse nõustamine puuetega laste arvutiõppe küsimustes, osalemine erikoolide IT-projekti koostamises; 1998-1998 Osalemine Eesti eksperdina Euroopa Nõukogu komitee "The impact of new technologies on the quality of life of persons with disabilities" töös; 1997-1997 Rehabilitatsioonitehnoloogia töörühma moodustamine ja erilabori loomine TTÜ-s; 1996-1996 Eriserveri avamine puuetega inimestele Internetis (http://www.apollos.ttu.ee); 1995-1998 Osalus TEMPUS SJEP 9523 projektis, eripedagoogika alase koolituse infotöötluslike aspektide uuringud ja konsulteerimine; 1995-1997 Loengukursuste "Puuetega inimesed ja juurdepääsetav tehnoloogia" ja "Juurdepääsetav infotehnoloogia" väljatöötamine ning pidamine TTÜ-s; 1994-1994 Astangu Toimetulekukeskuse informaatikakontseptsiooni väljatöötamine, informaatika öppesuuna kavandamine, ainete projekteerimine ning öppekavade koostamine
Ühiskondlik tegevus
ICTA Europe (Euroopa barjäärivaba arhitektuuri ja tehnoloogia komisjon) asepresident 2001
Tunnustused
"Aasta E-kursuse" auhind, Eesti E-Õppe Arenduskeskus 2010
Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk (puuetega inimeste kaasamisele suunatud teadustöö eest) 2004
Tallinna Linnavalitsuse meene töö eest ICTA 1999 konverentsi ettevalmistamisel ja läbiviimisel 1999
Eesti Puuetega Inimeste Koja "Mihkli" auhind töö eest Eesti puuetega inimeste heaks 1996
Sünniaeg
12.09.1969
Sünnikoht
PUBL kirjed