IT didaktika uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kaugosalusrobotid
sotsiaalne kohalolu
kaugsuhtlus
hübriidõpe
sega- ja veebipõhised õppemeetodid
STEAM lõiming IT-õppes
Ülevaade
IT didaktika uurimisrühm on multidistsiplinaarne meeskond, mis keskendub kõrghariduse ITdidaktikale. Peamised uurimissuunad on: kaugosalusrobotite ja robot-assistentide kasutamine kõrghariduses ja tervishoius; uuenduslikud sega- ja veebipõhised õppemeetodid; STEAM lähenemise integreerimine IT-õppesse.Uurimisrühm moodustati 2022. aasta teises kvartalis. Uurimisrühm hõlmab IT Kolledži, inseneriteaduskonna, Tartu Kolledži ja tarkvarateaduste Instituudi töötajaid. Rühma töösse on kaasatud liikmeid Tallinna Ülikoolist.
Tähtsamad tulemused
Edukaimaks projektiks on õppearendusprojekt PYNT (present yet not there), mille tulemusena formeeriti kaugosalusrobotite õppetööks ja interaktsiooniks kasutamise rahvusvaheline ja valdkondade ülene õpikogukond. Projekt jätkub 2023. aastal PYNT2 nime all.Uurimisgrupp on aktiivselt tegelenud ka teiste projektidega: kaks EuroTeQi projekti, üks Erasmus koostööprojekt partnerina ja võidetud on ülikoolisisene stardigrant teadmussiirde projekti läbiviimiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
IT Kolledž
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid