Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
teed
sillad
geodeesia
geoinformaatika
Ülevaade
Uurimistöö hõlmab infrastruktuuriobjektide kogu elutsüklit - nende projekteerimist, ehitamist ning hooldamist, ehitustööde juhtimist, liikluskorraldust ja –ohutust ning teedevõrgu planeerimist. Geodeesia alane uurimistöö tegeleb kaasaegsete lahenduste väljatöötamisega ruumiandmete kogumiseks, analüüsiks ning visualiseerimiseks. Teedeehituslik ning geodeesia alane uurimistöö on tihedasti läbi põimunud ühistes rakenduslikes uurimisprojektides. Uurimisrühma koosseisus on ka Teede ja liikluse teadus- ja katselabor, mille peamiseks tegevusalaks on tee-ehitusmaterjalide katsetamine. Labor on akrediteeritud 2015. aastal Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt sooritamaks katseid asfaltsegude, bituumensideainete ning täitematerjalide valdkondades. Katsetegevusega toetatakse Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma teadustööd ning täiendavalt pakutakse teenust teedeehitajatele ning teedeehituse tellijatele kvaliteedikontrolliks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid