Molekulaartehnoloogia

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Doktorant
Võtmesõna
taastuvenergia
materjalide keemia
keemiline bioloogia
Ülevaade
Uurimisrühm rakendab teadmisi sünteetilisest keemiast, et disainida nn võrgustatud molekule. Antud multifunktsionaalsete väikese molekulmassiga ühendite alamhulk tegeleb nii keemiliste kui ka bioloogiliste võrkude mõistetega. Eelkõige kasutatakse „võrgustatud molekule” selleks, et:1. ehitada ratsionaalselt hästi organiseeritud molekulaarseid maatrikseid ja kasutada neid edukalt materjalidena erinevates valdkondades, sh taastuvenergias ja „liganditeta” katalüüsis;2. häirida ja/või ümber korraldada bioloogilisi võrke eesmärgiga tekitada uusi rakusiseseid interaktsioone ja jälgida nende sünergilisi koostoimeid.Sellised ühendid on oma lihtsaimas vormis heterobivalentsed konstruktid, millega täiendavaid funktsionaalseid üksusi liites arendame edasi nende mitmekülgset mõju.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid