Lipiidide ja lipoproteiinide biokeemia

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi regulatsioonimehhanismid
biomolekulaarsed interaktsioonid
lipaasid
lipiidide analüüs
Ülevaade
Uurimisrühma põhitemaatika on seotud lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi fundamentaalsete aspektide väljaselgitamisega. Uurimise põhifookuses on lipaaside ja lipoksügenaaside regulatsiooni mehhanismid. Rühmal on kompetents ja kogemused valkude struktuuri ja omaduste uurimises, biomolekulaarsete interaktsioonide analüüsis, ensümoloogias ja lipidiide analüüsis. Uurimistöös kasutatakse massi spektromeetriat, kromatograafiat, kalorimeetriat, pinnaplasmonite resonantsi ning fluorestsentsil põhinevaid tehnoloogiaid.
Tähtsamad tulemused
2022. a olulisemad tulemused: Arendasime edasi meie poolt välja töötatud kalorimeetrilist meetodit, mis võimaldab uurida triglütseriidi-rikaste lipoproteiinide metabolismi inimese vereplasmas. Kasutades seda meetodit osalesid rühma teadlased suuremahulises uurimistöös, milles näitasid, et leptiin viib triglütseriidid maksast välja. See tulemus lubab oletada, et leptiin sobib rasvmaksa raviks. Tegime kindlaks, et segatoiduliste ja veganite triglütseriidide metabolismis pole olulisi erinevusi. Ka selle uurimistöö aluseks oli rühma arendatud kalorimeetriline meetod. Tegime kindlaks, et vererasvade metabolism keskne ensüüm lipoproteiinlipaas võib esineda erinevates oligomeersetes olekutes.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid