Lipiidide ja lipoproteiinide biokeemia

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi regulatsioonimehhanismid
biomolekulaarsed interaktsioonid
lipaasid
lipiidide analüüs
Ülevaade
Uurimisrühma põhitemaatika on seotud lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi fundamentaalsete aspektide väljaselgitamisega. Uurimise põhifookuses on lipaaside ja lipoksügenaaside regulatsiooni mehhanismid. Rühmal on kompetents ja kogemused valkude struktuuri ja omaduste uurimises, biomolekulaarsete interaktsioonide analüüsis, ensümoloogias ja lipidiide analüüsis. Uurimistöös kasutatakse massi spektromeetriat, kromatograafiat, kalorimeetriat, pinnaplasmonite resonantsi ning fluorestsentsil põhinevaid tehnoloogiaid.
Tähtsamad tulemused
2023. a olulisemad tulemused:Uurimisrühma viimase aasta tulemused on seotud triglütseriididerikaste lipoproteiinide metabolismi regulatsioonimehhanismide väljaselgitamisega. Oleme edasi arendanud kalorimeetrilist lipolüüsi uurimiseks füsioloogilstes tingimustes. Kombineerides seda meetodit erinevate biofüüsikaliste tehnikatega, nagu pinnaplasmonresonants, fluorestsentskorrelatsioonspektroskoopia ja mikroskoopia, uurisime lipoproteiini lipaasi oligomerisatsiooni füsioloogilistes tingimustes. Neid meetodeid kasutades pakuti välja mehhanism lipoproteiini lipaasi oligomerisatsiooni regulatsiooniks hepariini ja albumiini kombineeritud toimel füsiologilistes tingimusteks. Kasutades kalorimeetrilist meetodit, võrreldilipoproteiini lipaasi aktiivsust veganite ja kõigesööjate vereseerumis. Ei täheldatud olulist erinevust keskmises lipoproteiini lipaasi aktiivsuses, mõõdetuna kõigesööjate ja veganite seerumis. Selle uuringu tulemused viitavad ka sellele, et vegantoidu lipiididega seotud antiaterogeensus piirdub kolesterooli alandamisega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid