Matemaatika rakendused telekommunikatsioonis

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
valimoperaatorid
lähendusteooria
ruutvormide geomeetria
algebra rakendused
Ülevaade
Teadustöö põhisuunad:• Uuritakse positiivselt määratud ruutvormide geomeetriat, kui ruutvormi kordajad on mingist arvukorpusest.• Uuritakse positiivselt määratud ruutvormide geomeetria rakendusi krüptograafias.• Uuritakse üldistatud Shannoni valimoperaatoreid ning Kantorovichi-tüüpi valimoperaatoreid, nende lähendusomadusi ja võimalikke rakendusi.• Uuritakse koosinusoperaatorite abil defineeritud valimoperaatoreid, nende lähendusomadusi ja võimalikke rakendusi.• Uuritakse valimoperaatorite ja nende tuletiste rakendusi signaalitöötluses.• Uuritakse lähendusteooria tulemuste kasutamise võimalusi süvaõppesUurimisrühma poolt saadud tulemused on rakendatavad krüptograafias, pilditöötluse tarkvara väljatöötamisel, signaalitöötluse ja IoT riist- ja tarkvara väljatöötamisel.
Tähtsamad tulemused
Põhitulemused:• Näidati, et nn. lihtsaimad kuupkorpused on "unit reducible" ja tuletati unaarsete positiivselt määratud ruutvormide taandamispiirkonda määravad võrratused.• Õnnestus suurendada Shintani taandamisalgoritmi töökiirust üldistades Shintani tõket arvukorpuse täisarvude ringi ühikutele, mis ei ole PV ühikud.• Uuriti valimoperaatorite kasutamist bioimpedantsi-signaalide lähendamisel ja töötlemisel.• Kasutati üldistatud ning Kantorovichi-tüüpi valimoperaatoreid tuletiste lähendamisel.• Uuriti koosinusoperaatorite abil defineeritud valimoperaatorite lähendusomadusi.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid