Energiamajanduse ja kõrgepingetehnika uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kliimamuutust leevendav energiamajandus
tehnoloogia rakendatavuse ja investeeringute tasuvuse analüüsid
elektrisüsteemi ja elektrituru majanduslik ja tehniline modelleerimine
kõrgepinge
isolaatorid
osalahendused
Ülevaade
Uurimisrühm tegeleb energiasüsteemi, selle osade ja elektrituru kontekstis erinevate analüüside läbiviimisega. Omatakse pädevust elektrisüsteemi ja elektrituru talituse majanduslikes ning tehnilistes modelleerimistes, mida viiakse läbi erinevate tarkvaradega nagu Enegypro, DigSilent, WindPro jt.Uuringutes arvestatakse energiasüsteemide tehniliste elementidega nii investeeringute majanduslikes analüüsides kui ka süsteemide optimeerimisel. Stsenaariumipõhistes analüüsides hinnatakse elektrijaamade konkurentsivõimet elektriturul ning süsteemi tundlikkust sisendparameetrite muutuste korral.Lisaks energiamajanduslikele arengutele hinnatakse arengustsenaariume energiasektoris ning koostatud prognooside põhjal leitakse optimaalseim süsteemi energiavarustuse tase, mille tulemusena aidatakse kaasa energiapoliitika arendamisele ja riikliku pikaajalise energiastrateegia väljatöötamisele. Läbimõeldud lahendused aitavad maandada süsteemi tuleviku perspektiivis tekkivaid riske ning parandada kvaliteeti.Uurimisrühm tegeleb ka kliima- ja roheinvesteeringute võimendamise ning elektrituru disaini kaasajastamisega uute võimaluste ja esile kerkivate tehnoloogiatel põhinevate toodete ja teenustegaKõrgepingetehnika labor keskendub kõrgepinge isolatsioonimaterjalide ja kõrgepinge ning suure elektriväljatugevuse mõju uurimisele elektriseadmetele. Lisaks uuritakse elektrikvaliteedi mõju kõrgepingeseadmetele, nagu näiteks trafod, kaabelliinid ja muud elektriseadmed.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid