Metalloproteoomika uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
biometallid
tsink
vask
Wilsoni tõbi
Ülevaade
Metalloproteoomika uurimisgrupp keskendub järgmistele teadusteemadele: (i) bioloogiliselt oluliste metalliioonide tsingi, vase ja raua homeostaasis osalevate valkude struktuursed ja funktsionaalsed uuringud kasutades erinevaid tehnoloogiaid nagu NMR, ESI MS, ICP MS, fluorestsents ja UV-VIS spektroskoopia, (ii) biometallide tsingi, vase ja raua roll amüloidsete peptiidide fibrillisatsioonile ja in vitro ning in vivo toksilisusele, mis on seotud Alzheimeri tõvega, (iii) uute metallioone kelateerivate ligandide väljatöötamine ja nende rakendamine Wilsoni ja Alzheimeri tõve ravimstrateegiate väljatöötamiseks.
Tähtsamad tulemused
2023. a tulemused:Uuriti α-Lipoehappe (LA) toimet Wilsoni tõve (WT) korral. Eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas ja millise mehhanismi abil LA WT mudelrakkude (3T3-L1 ATP7A-/-) tasandil vase ainevahetust mõjutab. LA toimemehhanismi uuringute tulemusena selgus, et LA ei vähendanud vase taset rakkudes, isegi suurendas seda, kuid suurendas seleeni sisaldavate valkude ekspressiooni, mis on tähtsad redoks-regulaatorid. Samuti parandas LA rakkude redokspotentsiaali muutes seda redutseerivamaks.Töögrupi varasemate uuringute käigus töötati välja uudne LC-ICP MS-l baseeruv metoodika Cu(II)-sidumisafiinsuste määramiseks erinevatele valkudele. Kasutades seda metoodikat määrati Cu(II)-sidumise afiinsused ATCUN motiivi sisaldavatele peptiididele.
Kabin, E.; Dong, Y.; Roy, S.; Smirnova, J.; Smith, J. W; Ralle, M.; Summers, K.y; Yang, H.n; Dev, S.; Wang, Y.; Devenney, B.; Cole, R. N; Palumaa, P.; Lutsenko, S. (2023). α-lipoic acid ameliorates consequences of copper overload by up-regulating selenoproteins and decreasing redox misbalance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120 (40), #e2305961120. DOI: 10.1073/pnas.2305961120.
Berntsson, E.; Vosough, F.; Noormägi, A.; Padari, K.; Asplund, F.; Gielnik, M.; Paul, S.; Jarvet, J.; Tõugu, V.; Roos, P. M; Kozak, M.; Gräslund, A.; Barth, A.; Pooga, M.; Palumaa, P.; Wärmländer, S. K T S (2023). Characterization of Uranyl (UO22+) Ion Binding to Amyloid Beta (Aβ) Peptides: Effects on Aβ Structure and Aggregation. ACS Chemical Neuroscience, 14 (15), 2618−2633. DOI: 10.1021/acschemneuro.3c00130.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid