Kvaternaarigeoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
geoökoloogia
keskkonna ja kliima areng
paleomitmekesisus
Läänemeri
kronoloogia
Ülevaade
Uurimisrühma peamiste uurimissuundade hulka kuuluvad:• Pärastjääaegse kliima rekonstrueerimine eri analüüsimeetoditega; • Maakatte ja taimestiku rekonstrueerimine, kiired muutused; • Õietolmuandmete-põhised ökoloogilised seosed ja paleo-elurikkus; • Mineviku maakasutus ning ökosüsteemide kohanemine sellega; • Jäätaande kronoloogia ja paleogeograafia; • Läänemere areng ning keskkonnaseisundi muutused, merelised maavarad.
Tähtsamad tulemused
Uurimisrühma arendustöö on avardanud võimalusi koostööks teiste teadusharudega nagu klimatoloogia, ökoloogia ja arheoloogia.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid