Kvaternaarigeoloogia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
geoökoloogia
keskkonna ja kliima areng
paleomitmekesisus
Läänemeri
kronoloogia
Ülevaade
Uurimisrühma peamiste uurimissuundade hulka kuuluvad:• Pärastjääaegse kliima rekonstrueerimine eri analüüsimeetoditega; • Maakatte ja taimestiku rekonstrueerimine, kiired muutused; • Õietolmuandmete-põhised ökoloogilised seosed ja paleo-elurikkus; • Mineviku maakasutus ning ökosüsteemide kohanemine sellega; • Jäätaande kronoloogia ja paleogeograafia; • Läänemere areng ning keskkonnaseisundi muutused, merelised maavarad.
Tähtsamad tulemused
Uurimisrühma arendustöö on avardanud võimalusi koostööks teiste teadusharudega nagu klimatoloogia, ökoloogia ja arheoloogia. Kvaternaarigeoloogia osakonna töö põhifookus on olnud taimkatte, kliima ja inimtegevuse omavaheliste seoste uurimine Euroopas viimase 15000 aasta jooksul, põhinedes tänapäevastel paleoökoloogistel andmetel põhinevad mineviku taimestiku- ja kliimamuutuste rekonstruktsioonidel ja taimestiku (keskkonna) modelleerimisel, et selgitada bioloogiliste protsesside (ränne ja konkurents) ja abiootiliste tegurite (kliima, toiteainete ja häiringute hulk, inimtegevus) mõju taimestiku dünaamikale hilis- ja pärastjääajal Põhja-Euroopas. Uurimuste teeb unikaalseks multi- ja interdistsiplinaarne lähenemine, sh õietolmu, ränivetikate, järvede põhjaloomastiku ja inimtegevuse andmestiku liitmine ühtsesse teabekogumisse, mis aitab välja selgitada käimasolevate kiirete kliima- ja keskkonnamuutuste ulatuse ning ennustada võimalike tagajärgi.
Strandberg, G.; Chen, J.; Fyfe, R.; Kjellstrom, E.; Lindstrom, J.; Poska, A.; Zhang, Q.; Gaillard, M.-J. (2023). Did the Bronze Age deforestation of Europe affect its climate? A regional climate model study using pollen-based land cover reconstructions. Climate of the Past, 19 (7), 1507−1530. DOI: 10.5194/cp-19-1507-2023.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid