Rakenduskeemia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
metallorgaanilised võrestruktuurid
CO₂ adsorptsioon ja kasutamine (CCSU)
heterogeenne katalüüs
adsorptsioon
nanostruktuurid
põlevkivi kui keemiatööstuse toore
Ülevaade
Käesoleval ajal tegeletakse CO2 ja põlevkivifenoolide koosväärindamisega loomaks katalüsaatoreid ja adsorbente kaasaegse keemiatööstuse tarbeks, lisaks ollakse tegevad ka väävliühendite adsorptsiooni ja oksüdatsiooni valdkonnas. Üheks uurimissuunaks on lisandväärtuse loomine kaevanduse heitvetest väärtuslike metallide eraldamise teel. Koostöös Montpellier’ ülikooliga uuritakse mehanokeelmilisi bioaktiivsete komplekside moodustumisreaktsioone.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid