Leukotsüütide aktivatsiooni immunobioloogia

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
immuunregulatsioon
leukotsüütide aktivatsioon
RGS16
P2X4
P2X7
hulgiskleroos
eosinofiilid
Covid19
Ülevaade
Immunoloogia töörühma peamine uurimissuund on leukotsüütide aktivatsioon ja selle reguleerimine. See on ülioluline nii terves organismis kui ka immuunvastuse ajal. Nende mehhanismide väärtalitlus on võtmeteguriks kasvajate, põletikuliste- ja autoimmuunhaiguste korral ning mõjutab tugevalt ka võimet patogeenidega võidelda.Uurimiseks on valitud kaks regulaatorite perekonda, mille immuunregulatoorseid funktsioone on vähe uuritud – RGS (G valgu signaliseerimise regulaatorid, peamine uurimisobjekt RGS16) ja P2X (puriinergilised retseptorid, peamine uurimisobjekt P2X4). Kasutades koos nii in vitro kui in vivomudeleid, viiakse läbi funktsiooni kaotamise ja lisamise katseid, et iseloomustada nende geenide poolt vahendatud mehhanisme. Samuti kasutatakse võrdlusmeetodeid hindamaks nende geenide olulisust immuunsüsteemi evolutsiooni kontekstis.Iseloomustatakse mehhanisme, läbi mille RGS16 mõjutab eksperimentaalse autoimmuunse entsefalomüeliidi (EAE), hulgiskleroosi loommudeli, kulgu ja RGS16 poolt reguleeritud signaaliradu. Kirjeldatakse P2X4 rolli ATP-vahendatud eosinofiilide (ja ka teiste rakutüüpide) aktiveerimisel koostöös PERHi-ga ning P2X4 geeni varieeruvust Eesti populatsioonis koostöös Eesti Geenivaramuga.Uue suunana edendatakse rakendusi riiklikusse tervisetehnoloogia suunda, arendades metaboolset diagnostikat, mis võiks aidata ennetada uuritavatest haigustest tulenevat dementsust.
Tähtsamad tulemused
2022. a tulemustena võib välja tuua: • Arendati välja ja teostati antikehade analüüs vabatahtlike ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse doonorite vereseerumites, et tuvastada samaaegselt H1N1 tüve A-gripiviiruse ja SARSCoV-2 S ja N valgu suhtes positiivseid proove. Huvitav tulemus: Vaktsineerimine SARS-CoV-2 Wuhani tüvel baseeruva mRNA vaktsiiniga 3-6 kuud peale covidi läbipôdemist langetab oluliselt SARS-CoV-2 N valgu vastaste antikehade taset. • Koostöös PERHiga näidati, et P2X4 ekspresseerivad mitmed leukotsüütide rakkude alamrühmad. Tuvastasiti inimese PBL-st pärit eosinofiilid populatsioonina, mis ekspresseerib oma pinnal kõige rohkem P2X4 retseptorit võrreldes teiste rakkudega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid