Mereveondus

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
merendus
transport
majandus
keskkonnamõjud
sadamaheidete hindamine
Ülevaade
Uurimisrühma teadusuuringud on keskendunud kahele põhilisele valdkonnale:• Arukad ja energiatõhusad keskkonnad. Kuidas mõjutavad karmistuvad keskkonnaalased eeskirjad laevandusettevõtteid, sadamaid ja merendusturge? Uuringutes analüüsitakse praegust laevandusäri ning uuritakse, kuidas uued kütused, laevade konstruktsioon ja operatiivsed muutused mõjutavad laevanduse ärimudeleid ja tegevust. Uuringud on multidistsiplinaarsed ja kasutada saab erinevaid meetodeid. • Tulevikule suunatud juhtimine. Laevandusettevõtete, sadamate ja merendussektori toimimine ja konkurentsivõime erinevates laevandusturu olukordades: kauba- ja reisijate maht, finantsolukord, laevastiku kättesaadavus, isegi poliitika ja avalik arvamus. Seda tööd tehakse tihedalt kas ametiasutuste või ettevõtetega ja sageli ka otse nende tellimusel.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid