Ehitatud keskkonna uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
linnaplaneerimine
kahanevad linnad
easõbralikud linnad
mahajäetud ja alakasutatud alad
ehitusmaterjalide taaskasutus
ümbertöödeldud täitematerjalist betoon ehitusmaterjalid
hoone sisekliima
looduslikud ja/või taaskasutatavast ainest siseviimistlusmaterjalid
Ülevaade
Teadustöö temaatika: (1) ehitatud keskkond, linna- ja regionaalplaneering; (2) kogukondlik areng, linnaja maa-asustuse majanduslikult ökonoomne taaskasutamine ja ümberkujundamine; (3) kultuuripärandi konserveerimine linnaplaneerimisel, ning ajaloolistel maastikel ning parkides; (4) pruunalade taaskasutus; (5) ajalooliste hoonete uurimine; (6) ehitusmaterjalid, sisekliima, ehitusfüüsikalised ja energiatõhususe aspektid; (7) betooni taaskasutamise võimalused uue betooni tootmiseks; (8) küberfüüsikalised süsteemid hoonete ja linna- ning regionaalplaneerimise teenistuses.Teemad on aktuaalsed linnaplaneerimise valdkonnas ning aitavad lahendada probleeme küberfüüsikaliste süsteemide rakendamisega ehituses, tööstuses ja muudes eluvaldkondades.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid