Eraõigus

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
algoritmidel baseeruv otsustusprotsess ja vastutus
plokiahel ja targad lepingud
Tööstus 4.0 õiguslik raamistatus/IoT majandusele
küberjulgeolek
tarbijakaitseõigus
hübriidmetoodika (inimese-arvuti koostöö aspektid)
vahendatud ülekannete disain
alternatiivse vaidluste lahendamise meetodid (arbitraaž ja vahendamine)
tööõigus
õiguse valdkonnas kasutatavad tehnoloogiad
Ülevaade
Uurimisrühma põhitegevused on suunatud järgmistele valdkondadele:• eraõigus, fookusega eraõiguslikele õiguslikele suhetele digitaalsetes keskkondades; • sotsiaalsete muutuste vajaduste kaardistamine• kontekstispetsiifilised õiguspoliitika soovitused.Rühma liikmete eesmärk on aidata kaasa rahvusvahelistele, riiklikele ja piirkondlikele aruteludele nendel teemadel, käsitleda traditsioonilisi ja uudseid õigusprobleeme mitmesuguste meetodite abil ningvajaduse korral, tuginedes arenenud ekspertteadmistele, pakkuma nüansirikkaid poliitikasoovitusi ja kontekstipõhist õigusnõu. Uurimistöö põhiteemaks on suurandmed, asjade internet, tehisintellekt ja vastavad õiguslikud sekkumised nende juurutamisel ja kasutamisel ühiskonnas, kuid ollakse keskendunud ka Gig-majanduse õiguslikele tagajärgedele, konkurentsiõigusele ja andmehaldusprobleemidele nutikates linnades.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid