Merenduse küberturvalisuse keskus

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
küberturvalisus
merendussektori digitaliseerimine
autonoomsed laevad
Ülevaade
Merendussektor seisab silmitsi suurte väljakutsetega seoses digitaalsete süsteemide küberturvalisusega, mis on tänapäeval üha enam levinud laevadel, sadamate infrastruktuuris ja laiemalt logistikaahelas. Autonoomsete laevade teke ja laiemalt asjade interneti tehnoloogia laialdane kasutamine laevadel ja merenduse infrastruktuurides on olulised teemad, mis vajavad erilist tähelepanu. Nende küsimustega tegelemiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmaks meremeeste haridust ja küberturvalisuse inimlikku aspekti, uudse tehnoloogilise lähenemise väljatöötamist laevaehituse jaoks „security by design“, tegevusprotsessi, aga ka strateegiliste otsuste tegemist kõigi sidusrühmade jaoks. Merenduse küberturvalisuse keskuse eesmärk on tegutseda eespool nimetatud tegevuste katalüsaatorina. ELi raamprogrammi Horisont 2020 grant (projekt MariCybERA) võimaldab panustada ja mängida olulist rolli nii teadusuuringute kui ka tehnoloogilise arengu osas Euroopas. Selleks teeb uurimisrühm koostööd kutseorganisatsioonide, tööstusharude, valitsusasutuste ja akadeemiliste struktuuridega nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailma.Konkreetsed fookused ja pädevused on järgmised:• Küberteadlikkus ja laevaohvitseride väljaõpe • Küberturvalisuse ja autonoomsete laevade jaoks mõeldud usaldusväärne tehisintellekt• Küberturvalisuse strateegia, mida rakendatakse merenduse digitaliseerimisel• Merenduse küberturbe operatsioonide keskuse tegevus
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid