Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
neljanda põlvkonna kaugküte
kaugjahutus
madalatemperatuurilised kaugküttevõrgud
primaarenergia tegurid
soojusenergia salvestamine
soojus- ja elektrienergia koostootmine (CHP)
suured soojuspumbad
Ülevaade
Teadusrühm tegeleb uute tehniliste lahenduste väljatöötamisega kaugküttesüsteemide üleminekuks intelligentsele, kõrge efektiivsusega, regeneratiivsele ja jätkusuutlikule energiavarustuse kontseptsioonile ja kasvuhoonegaaside emissioonide mõju integreeritud hindamisega. Rühma viimase aja teadustöö on seotud järgmiste teemadega:• Madalatemperatuurilise kaugküttevõrgu soojusvarustus kõrgetemperatuurilise kaugküttesüsteemi tagasivoolu osast;• Tagasivoolu temperatuuri alandamise mõju kõrge temperatuuriga kaugküttesüsteemile;• Olemasolevate kaugküttesüsteemide üleviimine 4. põlvkonna kaugküttele;• 5. põlvkonna kaugküte ja kaugjahutus;• Merevee kasutamine kaugjahutuses;• Heitsoojuse kasutamine kaugküttes ja kaugjahutuses;• Päikese energia kasutamine soojusvarustuses;• Energiatõhususe seire kliimaneutraalsuse saavutamiseks;• Suurte soojuspumpade integreerimine kaugküttesüsteemidesse;• Energosüsteemide süsiniku jalajälg.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid