Keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
veetöötlemine
õhupuhastus
pinnasepuhastus
süvaoksüdatsiooni protsessid
koroona impulsselektrilahenduse plasma
fotokatalüüs
Ülevaade
Uurimisrühm on kompetentne keskkonnatehnoloogia probleemide lahenduses, mis sisaldab veetöötlemist, õhu- ja pinnasepuhastust, kus kasutatakse süvaoksüdatsiooni protsesse, koroona impulsselektrilahenduse plasmat, katalüütilisi ja fotokatalüütilisi protsesse.Uuritavad protsessid omavad suurt potentsiaali püsivate saasteainete ja mikrosaasteainete eemaldamiseks veest, saastatud pinnastest ning heitgaasidest. Õhu töötlemist koroona impulsselektrilahenduse plasmaga kui kõrge energiaefektiivsusega puhastusprotsessiga rakendatakse mikroorganismide, k.a viiruste hävitamiseks ning lenduvate orgaaniliste ühendite lagundamiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid