Liginullenergiahoonete uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
ehitusfüüsika
küte
ventilatsioon
jahutus
hoonete sisekliima
õhu kvaliteet
radoon
hoonete energiatõhusus
Ülevaade
Uurimisteemade teravik on suunatud liginullenergiahoonete tehniliste lahenduste ning arvutusmetoodikate väljatöötamisele, milleks tehakse aktiivset koostööd ka teiste valdkondadega: arhitektuur, ehitusmajandus, ehitusmaterjalid, elektri ja soojuse tootmine (seda muuhulgas Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse ZEBE raames). Teise keskse uurimisvaldkonna moodustavad hoonete renoveerimise ja olemasoleva hoonefondi parendamise teemad sh olemasolevate hoonete toimivuse analüütika.Näiteid uurimisteemadest: summaarse energiakasutuse metoodika ja kuluoptimaalsed energiatõhususe tasemed, liginullenergiahoonete tehnilised määratlused ja süsteemipiirid, fassaadide energiamajandus – küte, jahutus, elektervalgustus, päevavalgus ja maksumus, välisvarjestuse rakendused ja juhtimisalgoritmid büroohoonetes, kütte vajadus ja lahendused liginullenergiabüroohoones, küttekehade soojusväljastuse ja -jaotuse efektiivsus ning soojusolukord ruumis, energiavaiade ja maasoojuse rakendused, renoveerimise tüüplahendused ja majandusmõjud, hoonefondi energiakasutuse stsenaariumid, hoonete jätkusuutlikuse, energiatõhususe ning sisekliima objektiivne hindamine ja rohemärgis, korterelamute suvise ülekuumenemise vältimine, paksu soojustusega piirdetarindite niiskusturvalisus.Uurimisrühm on osalenud Eesti energiatõhususe arvutusmetoodika arendamisel, liginullenergiahoonete tehniliste määratluste ettevalmistamisel Euroopa tasemel ning Eesti liginullenergianõuete väljatöötamisel, millest kujunesid ühed Euroopa kõige ambitsioonikamad.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid