Krunks, Malle 1949

Allasutuse kood
ky
TalTech ametikoht
uurija-professor
TalTechis
1972-
Teenistuskäik TalTechis
keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaboratoorium, juhtivteadur, 01.01.2012 -21.03.2018
keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaboratoorium, juhataja, 2012-31.08.2018
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, dekaan, 01.09.2015-31.08.2017
ehitusteaduskond, teadus- ja arendustöö prodekaan, 01.09.2015-31.08.2016
materjaliteaduse instituut, juhtivteadur, 2009 - 31.12.2011
materjaliteaduse instituut, pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, uurija-professor, 2006-2008
materjaliteaduse instituut, pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, juhtivteadur, 2005
materjaliteaduse instituut, pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, vanem-teadur, 2000-2005
materjalitehnika/materjaliteaduse instituut, vanemteadur, 1995-2000
optoelektroonika materjalide labor, vanemteadur, 1985-1995
füüsikalise keemia kateeder, nooremteadur 1979-1985
füüsikalise keemia kateeder, insener, 1972-1979
Teadustöö mujal
Kieli tehnikaülikool, 2002, 2003, 2004
Budapesti Tehnikaülikool
Helsingi Ülikool
Helsingi Tehnikaülikool, 1995, 1996, 1997
Hannoveri Päikeseenergeetika Instituut, 1993
Bulgaaria TA Päikeseenergeetika Instituut
Teaduskraad
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
EV THM uurimisteema IUT19-4, vastutav täitja, 2014 - 2019
Ungari Teadusfond (OTKA), ekspert, 2013 - ...
Materials Science in Semiconductor Processing, toimetuse kolleegiumi liige, 2013 - ...
TTÜ Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige, 2013 - ...
Latvian Council of Science, expert, 2012 - ...
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige, 2012 - ...
The Scientific World Journal, toimetuse kolleegiumi liige, 2012 - ...
ETF9081 "Absorberkihid keemilise pihustuspürolüüsi meetodil nanostruktuursetele päikesepatareidele" vastutav täitja, 2012 - 2015
Efficient plasmonic absorbers for solar cells, projekti juht, 2012 - 2014
Tippkeskus TK114 "Mesosüsteemide teooria ja rakendused" põhitäitja, TAR11060 juht, 2011 - 2015
Viini Tehnoloogiaülikool, teadusprojektide retsensent, 2010 - ...
Uued materjalid päikeseenergeetikale, põhitäitja, 2010 - 2015
Israeli Teadusfond, retsensent, 2009 - ...
Šveitsi Teadusfond, retsensent, 2009 - ...
Päikeseenergeetika materjalide tippkeskus, Projekt UPTK01, põhitäitja, 2009 - 2011
EV THM sihtfinantseeritav teema SF0140092s08 "Õhukesekilelised ja nanostruktuursed materjalid keemilistel meetoditel" juht, 2008 - 2013
EU28075, EAS eeluuring "Pihustuspürolüüsi meetodil valmistatavad päikesepatareid", projekti juht, 2008
EL FP7 programmi taotluste ekspert, 2007 - ...
TTÜ Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige, 2007 - 2012
SA Eesti Teadusfond, retsensent, 2007 - 2011
ETF6954 "Õhukesed kiled ja fotovoltstruktuurid keemilistel vedeliksadestus meetoditel" vastutav täitja, 2007 - 2010
Soome teadusfondi teadusprojektide retsensent, 2005 - ...
Eesti teaduse tippkeskus, "Keemia ja materjaliteadus" uurimisrühm, "Nano- ja submikroonsete kilede keemia ja tehnoloogia", uurimisrühma juht, 2004-
Rahvusvaheline termilise analüüsi ja kalorimeetria konföderatsioon (ICTAC), liige 233004, 2004 - ...
TTÜ keemia- ja materjaliteaduse eriala teaduskraadide kaitsmis- komisjonide liige, 2003 - ...
EV keemia ja materjaliteaduse tippkeskuse alateema juht, 2003 - 2007
EV HM sihtfinantseeritava teema 0142515s03SF "Nano ja submikroonsete kilede keemia ning tehnoloogia", juht, 2003 - 2007
ETF5612 "Õhukesed kiled ja päikesepatareid keemilistel meetoditel", vastutav täitja, 2003 - 2006
Euroopa Liidu PV materjalide teaduse tippkeskuse alateema juht, 2002 - 2007
WTZ project EST 02/001 (bilateral cooperation in science and technology, Germany, „Low-cost processing of high-k dielectric thin films“ , juht, 2002 - 2005
ICDD Grant-in-Aid "X-ray Powder Diffraction Patterns of Some Metal Chalogenide Thiourea Compounds", juht, 2001 - 2002
EL FRW5 projekt HRPN-CT-2000-00141, "A challenging solar cell concept – the skilful intercalation of a nanostructured semiconductor by an Extremely Thin copper (indium) sulphide Absorber",juht, 2000 - 2004
ETF4270 "Pooljuhtmaterjalide moodustumine ja õhukesed kiled keemilise pihustamise meetodil", vastutav täitja, 2000 - 2002
Ajakirjade ThinSolidFilms, Appl.Surf.Sci., PhysStatSol a, c, J.Therm.Anal.Cal, Sol.En.Mat, SolCells, Sol.State Electr, J.Mater.Sci, Nanomater, Mater.Chem.Phys, Surf.Coat.Tech, AdvEnMat, J.Alloys, Comp, EurPhysJ., MaterSciSem, PhilMagLett, ACS referee, 1999 - ...
TTÜ mehaanika teaduskonna nõukogu liige, 1998 - 2002
EV HM sihtfinantseeritava teema 0140216s98 "Polükristalsed pooljuhtmaterjalid", juht, 1998 - 2002
Tunnustused
TTÜ aasta teadlane 2013
TTÜ parima teadusartikli autor 2010 (tehnika ja tehnoloogia valdkonnas)
Eesti Vabariigi teaduspreemia, uurimuste tsükli „Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivoimelisele päikeseenergeetikale“ eest, 2009
Eesti Vabariigi teaduspreemia, kollektiivi liikmena, 1998
Eesti NSV teaduspreemia, kollektiivi liikmena, 1985
Nime viited
Kuller, Malle -1969
Sünniaeg
23.05.1949 Nissi v
PUBL kirjed