Soomere, Tarmo 1957

Researcher ID
Google Scholar profiil
Allasutuse kood
ny
ns
em
TalTechis
Teenistuskäik TalTechis
küberneetika instituut, täisprofessor tenuuris 01.09.2019-
küberneetika instituut, juhtivteadur (0,60) 01.01.2017–31.08.2019
ehituse ja arhitektuuri instituut, professor (0,20) 01.01.2017–31.08.2019
Keskkonnatehnika instituut, professor (0,25) 01.03.2015–31.12.2016
TTÜ Küberneetika Instituut, juhtivteadur, lainetuse dünaamika labori juhataja 02.01.2009–31.12.2016
mehaanikainstituut, rannikutehnika professor 2005-2010
TTÜ Küberneetika Instituut, erakorraline vanemteadur 2005–2006, vanemteadur 2006-31.12.2008
TTÜ Meresüsteemide Instituut, vanemteadur, rannikumere sektori juhataja 2003-2004, asedirektor 2002–2004
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia, president 08.12.2014–07.12.2024
Klaipeda Ülikool, külalisprofessor, alates november 2012
Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat, juuni-september 2011
James Cooki Ülikool, Townsville, Austraalia, külalisteadlane ja auprofessor 01.07-30.11.2010
Laser Diagnostic Instruments AS, BONUS+ projekti BalticWay koordinaator (0,50) 01.07.2009–28.02.2010
Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat, märts-juuni 2005
Oslo Ülikooli Rakendusmatemaatika Tippkeskus, november 2005 - veebruar 2006, juuni 2006 - jaanuar 2007, oktoober 2008
Eesti Mereinstituut, merefüüsika osakond, vanemteadur 1992–2002
Uppsala ülikool, Visby stipendiaat 01.07.1999-30.06.2000
Hamburgi Ülikool, Max Plancki Meteoroloogia Instituut, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat 1994–1997
Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakond, vanemteadur 1990–1992
Kaliningradi Tehniline Kalatööstuslik Merekool, Tallinna kaugõppekateeder, vanemõpetaja 1990–1991
Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, vanemteadur 1986–1990
Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, nooremteadur 1983–1986
P. P. Širšovi nim Okeanoloogia Instituut, aspirant 1980–1983
Teaduskraad
matemaatikadoktor 1992 (TÜ)
füüsika-matemaatikakandidaat 1984 (NSVL TA Okeanoloogia Instituut)
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Initsiatiivi Baltic Earth teadusnõukoja liige 2018-
Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi teadusnõukogu liige 2017-
Riikliku geoloogiateenistuse nõukoja asendusliige 2017-
Teaduse populariseerimise tegevuse „TeaMe+“ nõukoja liige 2016-
Arenguseire keskuse nõukoja liige 2016-
Journal of Marine Science and Application, toimetuskolleegiumi liige 2015-
Teadus- ja Arendusnõukogu liige 2015-
Institutsionaalse uurimistoetuse "Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika" IUT33-3 juht 2015-
Eesti Teaduste Akadeemia president 2014-
Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, kaastoimetaja 2014-
Riigi teaduspreemiate komisjoni esimees 2014-
TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige 2013-
Fundamental and Applied Hydrophysics (Фундаментальная и прикладная гидрофизикa), toimetuskolleegiumi liige 2013-
Estonian Journal of Earth Sciences, toimetaja (okeanoloogia) 2012-
Euroopa Merekomitee, aseesimees 2012-
Boreal Environment Research, toimetuskolleegiumi liige 2011-
Oceanologia, toimetuskolleegiumi liige 2010-
Eesti TA esindaja Euroopa Akadeemiate Nõuandva Kogu (EASAC) Keskkonnapaneelis 2008-
Journal of Marine Systems, toimetuskolleegiumi liige 2008-
Eesti esindaja Euroopa Teadusfondi Mereteaduste Komitees 2007-
Eesti Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjoni esimees 2007-
Läänemere Okeanograafide Konverentsi juhtkomitee liige 2005-
TTÜ mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratooriumi nõukogu liige 2004-
ETF grantide 3504 (1998-99), 4025 (2000-2003), 5762 (2004-2007), 7413 (2008-2011) ja 9125 (2012-2015) hoidja 1998-
ajakirjade Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proceedings of the Royal Society, Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Journal of Sea Research, Limnology and Oceanography, Ocean Dynamics, jt. välisretsensent 1993-
IX Läänemere mereteaduse kongressi (Klaipeda, 26-30 august 2013) juhtkomitee liige 2012-2013
Sihtfinantseeritava teema SF0140007s11 „Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika“ juht 2011-2014
VIII Läänemere mereteaduse kongressi (Peterburi, 22-26 august 2011) juhtkomitee liige, plenaaristungi 2 konviiner, sektsiooni "Interplay of physical, biological and geological processes in various spatial and temporal scales" konviiner
BalticWay suvekool Preventiivsed meetodid ranniku kaitseks" (Klaipeda, 18-20 sept. 2011) peakorraldaja
Alexander von Humboldti kollokviumi "Läänemeri kui sild" (Tallinn, 2-4 sept. 2010) peakorraldaja
Rahvusvahelise seminari "Foresight studies into global dynamics and policies" (Tallinn, 18-19 august 2009) peakorraldaja
Rahvusvaheline konverents "The Baltic Sea Geology-10" (Peterburi, 24-28 august 2010), juhtkomitee liige 2009-2010
Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja 2009-2014
Eesti TA Toimetised. Tehnikateadused - erinumbrite külalistoimetaja (02/2001, 03/2003, 03/2007, 03/2008, 03/2009), 2001-2013
Rahvusvahelise teadusprojekti BONUS+ BalticWay (2009-2011) koordinaator
TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige 2003-2010
Rahvusvahelise konverentsi "Complexity of Nonlinear Waves" peakorraldaja (koos A.Berezovskiga), 2008-2009
Sektsiooni "Interplay of wave dynamics, marine ecosystem and coastal processes" konviiner (koos Ira Didenkulova'ga) VII Läänemere mereteaduse kongressil (Tallinn, 17-21 august 2009), 2008-2009
EU FP7 Marie Curie võrgustik SEAMOCS (2005-2009), Eesti töörühma vastutav täitja 2005-2009
VII Läänemere mereteaduse kongressi (Tallinn, 17-21 august 2009) korralduskomitee liige 2007-2009
Rahvusvahelise suvekooli "Lained ja rannikuprotsessid" peakorraldaja (Tallinn, 25.08-09.09.2007)
Sektsiooni "Physics of waves and interfaces" konviiner Läänemere mereteaduse kongressil (Rostock 2007), 2006-2007
TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadusnõukogu liige 2002-2005
teema 0822523s03 „Rannikumere dünaamika ja optika“ juht 2003-2004
Euroopa Liidu DG XII kutsete FP6-2002-Infrastructures-1 and FP6-2002-Mobility-1 Marie-Curie Research Training Networks, 2003 teadusekspert 2003
rahvusvahelise doktorikooli "Nonlinear Processes in Marine Sciences" (Hageri 2003) orgkomitee esimees, 2003
teema 0200793s98 „Turbulentsete protsesside ja mittelineaarsete lainete dünaamika“ juht 1998-2002
Euroopa Liidu teadusprojekti „Nõrgalt mittelineaarsed Rossby lained“ vastutav täitja (Grenoble/Tallinn) 1995-1997
Üleliidulise noorte teadlaste geostroofilise hüdrodünaamika alase suvekooli (Tallinn 1988) orgkomitee esimees
Tunnustused
Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu (International Society for Engineering Education IGIP) auliige 2022
Leedu teaduste akadeemia välisliige 2019
Klaipeda Ülikooli audoktor 2018
Tallinna vapimärk 2018
Eesti Teaduslik Selts Rootsis, auliige 2017
Eesti Ajalehtede Liit, pressisõber 2017
Läti Teaduste Akadeemia, välisliige 2015
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku II järgu teeneterist 2015
Baltimaade Teaduste Akadeemiate medal silmapaistvate tulemuste eest Eesti, Läti ja Leedu mereteaduse alases koostöös 2013
Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul 2013
Riigi teaduspreemia (tehnikateadused) uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest 2013
TTÜ aasta teadlane 2011
BONUS+ eriauhind avalikkuse kaasamise eest Nord Streami gaasitoru keskkonnamõju hindamise arutelusse 2011
Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss 2011: parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpejata vms.
Austraalia Rahvuslik Mereteaduste Võrgustik, külalisteadlane 2010
James Cooki Ülikooli külalisteadlane ja auprofessor, Townsville, Austraalia (01.07-30.11.2010)
Avaloeng, Australasian Coasts and Ports Conference, Wellington, Uus-Meremaa, 16-18 september 2009
Academia Europaea, liige 2009
Balti Assamblee teaduspreemia 2007
Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik (tehnika- ja informaatikateadused), 2007
Postimehe Aasta Inimene 2005
Nikolai Alumäe Akadeemiline Loeng 2000
Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (1994-1997)
Euroopa Geofüüsika Seltsi noorte teadlaste publikatsioonipreemia 1993
Sünniaeg
11.10.1957
Sünnikoht
PUBL kirjed