E-tervise rakenduste ja teenuste uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
tervishoiu digitaliseerimine
digitervis
muutuste juhtimine tervishoius
digitaalsete tervisetehnoloogiate hindamine
Ülevaade
Uurimisrühma põhitegevuseks on uurimistöö valdkondades, mis käsitlevad terviseandmete mudeleid, kliinilisi otsustustugesid, digitaalsete tervisetehnoloogiate hindamist, inimese terviseandmetega seonduvat käitumist veebis ning tervishoiu digitaliseerimise komponente ja tegureid.Uurimisrühma spetsiifilisem tegevus on seotud meditsiinis ja tervishoius kasutatavate digitaalsete andmete kvaliteedi, arhitektuuri ja andmemudelitega, digitaalsete tervisetehnoloogiate hindamise ja kasutusvaldkondadega ning digitervise lahenduste tasustamise raamistiku koostamisega. Jätkub personaalmeditsiiniga seonduvate infotehnoloogiliste lahenduste uurimine.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal valmisid keskuses kahe rahvusvahelise projekti (HealthSense, NORDeHEALTH) tulemusel digitaalsete terviseandmete ja teenuste edasist arendamist suunavad põhjapanevad uurimused, mille tulemused pakuvad kaasaegsel tasemel lahendusi digitervise valdkonda standardiseerimiseks. Väljatöötatud mudelid valmisid koostöös Eesti tervishoiusüsteemi osapooltega (Tervisekassa, TEHIK, mitmed digitervise ettevõtted) ja seega sobituvad uue põlvkonna tervise infosüsteemi (upTIS) arendusse. Täiendavalt uurisime ContSys (ISO 13940) standardit ja demonstreerisime selle rakendamist, mis on samuti uudne maailmas. Töötasime koos arenduspartneriga välja terminoloogia andmebaasi erialase sõnavara ja koodisüsteemi haldamiseks, kus sõnad on süstematiseeritud tähenduse järgi. Jagatud andmebaas lihtsustab andmelevitust - kaob vajadus iga andmevoo juures mõistetes eraldi kokkuleppimiseks.
Hägglund, M.; Kharko, A.; Hagström, J.; Bärkås, A.; Blease, C.; Cajander, Å.; DesRoches, C.; Fagerlund, A.J.; Haage, B.; Huvila, I.; Hörhammer, I.; Kane, B.; Klein, G.O.; Kristiansen, E.; Luks, K.; Moll, J.; Muli, I.; Raphaug, E.H.; Rexhepi, H.; Riggare, S. ... Johansen, M.A. (2023). The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia. Journal of Medical Internet Research, 25, e47573−e47573. DOI: 10.2196/47573
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid