Jätkusuutliku äriarenduse juhtimise uurimisrühm

Võtmesõna
jätkusuutlik äriarendus
tootmiskorraldus
säästlik innovatsioon
keskkonnamajandus
rohemajandus
nutikas tarneahela korraldus
organisatsiooni õppimine
Ülevaade
Jätkusuutlik väärtusahela juhtimine tegeleb ülesannete ja protsessidega, mis toetavad ettevõtte strateegias kasvuvõimaluste ja uuenduste rakendamist. Pideva innovatsiooni tagamiseks keskendub jätkusuutliku väärtusahela korraldus võimalike uuenduste strateegilise arengu ettevalmistamisele, planeerimisele, rakendamisele ja hindamisele.Töörühm uurib potentsiaalseid arengutrajektoore ja innovatsioonivõimalusi nii organisatsioonide sees kui ka nende vahel. Selleks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist, mis põhineb äriuuringutel, jätkusuutlikul juhtimisel (nt ringmajandus), keskkonnamajandusel, tootmis- ja innovatsioonikorraldusel, inseneriteadusel, infotehnoloogial, disainil ning sotsiaalteadustel. Kõiki uuringuid ühendavaks raamistikuks on Euroopa nutika, jätkusuutliku ja kaasava kasvu strateegia. Töörühm tegeleb innovatsiooni ja kasvuvõimalustega ringmajanduse, digitaliseerimise, nutika tootmise, Tööstus 4.0, suurandmete, strateegiliste alliansside, võrgustike, tööstusstrateegiate ja konkurentsivõime uuringutega. Teadustöö rahastatakse reeglina Euroopa ja/või riiklike projektide kaudu ülikooli-ettevõtte või ülikooli-avaliku sektori (nt ministeeriumid) koostöö raamistikus.
Tähtsamad tulemused
Uurimisrühma tähtsaimad saavutused 2022. a. olid EL projekti „Õppimine ja arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (LEAD)” (Erasmus+), ETAG-i finantseeritava projekti “Majanduslik keerukus, masinõpe ja majanduspoliitika” ning samuti uue projekti “Eesti-Norra koostöö taastuvenergia, rohepöörde, ringmajanduse ja digitaliseerimise valdkonnas: visiooniaruanne” esimeste etappide lõpetamine. Lisaks kiitis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) heaks 2022. a. lõpus esitatud kaks hankepakkumust. Uuringud keskenduvad rohepöördele 1) masina- ja metallitööstuse ning 2) puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes.
Seotud projektid
EL projekt "Õppimine ja arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (LEAD)” (Erasmus+)
Eesti-Norra koostöö taastuvenergia, rohepöörde, ringmajanduse ja digitaliseerimise valdkonnas: visiooniaruanne
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid