Jätkusuutliku äriarenduse juhtimise uurimisrühm

Võtmesõna
jätkusuutlik äriarendus
tootmiskorraldus
säästlik innovatsioon
keskkonnamajandus
rohemajandus
nutikas tarneahela korraldus
organisatsiooni õppimine
Ülevaade
Töörühm uurib potentsiaalseid arengutrajektoore ja innovatsioonivõimalusi nii organisatsioonide sees kui ka nende vahel. Selleks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist, mis põhineb äriuuringutel, jätkusuutlikul juhtimisel (nt ringmajandus), keskkonnamajandusel, tootmis- ja innovatsioonikorraldusel, inseneriteadusel, infotehnoloogial, disainil ning sotsiaalteadustel. Kõiki uuringuid ühendavaks raamistikuks on Euroopa nutika, jätkusuutliku ja kaasava kasvu strateegia. Töörühm tegeleb innovatsiooni ja kasvuvõimalustega ringmajanduse, digitaliseerimise, nutika tootmise, Tööstus 4.0, suurandmete, strateegiliste alliansside, võrgustike, tööstusstrateegiate ja konkurentsivõime uuringutega. Teadustöö rahastatakse reeglina Euroopa ja/või riiklike projektide kaudu ülikooli-ettevõtte või ülikooli-avaliku sektori (nt ministeeriumid) koostöö raamistikus.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal valmis kolm mahukat uuringut ettevõtete ja kohalike omavalitsuste ringmajanduse ja rohepöörde võimekustest, mis panustavad nii siseriiklikele kui ka Euroopa Liidu eesmärkidele jätkusuutlikuma tuleviku osas. Algas Interregi projekt „BATS“ – „Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions - in darkness and all weather conditions“. Projekt ühendab teadlased ja praktikud 7-st Läänemere regiooni partnerriigist. Projekti eesmärk on edendada aktiivset liikumist nagu jalgsi käimine ja jalgrattaga sõitmine ka pimedal ja/või halva ilmaga ajal. Koostöös ringmajanduse tuumiklabori ja Norra partneritega Norra Teadus- ja Tehnikaülikoolist (NTNU) valmis visiooniraport Eesti-Norra koostöövõimaluste kohta taastuv energia ja rohepöörde valdkonnas. Raportis rõhutatakse tööstuse ja teadusasutuste sidusrühmade kaasamise olulisust strateegilise koostöö tegevuskavadesse, et tagada vajalik energiaüleminek ning Euroopa energiajulgeolek Põhja- ja Baltikumi regioonis.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid