Ots, Arvo 1931-2022

Allasutuse kood
ms
TalTechis
1954-1955,1957, 1960-2022
Teenistuskäik TalTechis
soojusenergeetika kat v-lab, tunnit õppej 1957, dots 1960, prof 1969, juh 1968-92
soojustehnika inst soojusenergeetika prof 1992, soojusenergeetika/soojusjõuseadmete õppet juh 1992-2000, inst dir 1992-2000/2001
soojusenergeetika õppetooli kütuste põletustehnoloogia erakorral prof 2001-2003, emeriitprof 2003, erakorr v-tead 2003-2009
soojusenergeetika õppetooli v-teadur 01.01.2010-31.12.2015
Teaduskraad
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1955-60 ENSV TA Tööstusprobleemide/Energeetika Inst n-tead. ENSV TA akadeemik 1983 (energeetika). Soome Tehn-tead Akad l. 1996; Eesti NSV teeneline teadl 1981. Nõukogude Eesti preemia 1970, 1980. NL autoritunnistuste omanik. Eesti energeetika arenguprogrammide koostajaid. Korp!Leola vil. Riikl autasu: Valgetähe IV kl teenetemärk 2002 (akadeemik). TTÜ suur teenetemedal "Mente et Manu" nr 14, 2003. Aasta Insener 2005; Eesti Teaduste Akadeemia medal 2001; Eesti Inseneride Liidu aunimetus Aasta insener 2005; USA Mehaanikainseneride Assotsiatsiooni (ASME) liige; Taeduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 2010
eludaatumid
26.06.1931-09.01.2022
Sünnikoht
PUBL kirjed