Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
küberkaitse
digitaalne ekspertiis
krüptograafia
Ülevaade
TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus on multidistsiplinaarne ja mitmekülgne uurimisrühm. Rühma tegevus hõlmab võrguturbe, digitaalse ekspertiisi, küberoperatsioonide, krüptograafia, küberturbealase hariduse ja inimaspektide, küberjulgeoleku õiguslike aspektide ja merenduse küberjulgeoleku uurimisvaldkondi.TalTech küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse eesmärk on Eesti küberjulgeoleku kompetentsi ja võimekuse tõstmine haridus-, teadus- ja arendustegevuse abil. Keskuse peamised uurimissuunad on: elutähtsa infotaristu kaitse (fookusega e-valitsemise ja transpordisektoritel), krüptrograafia, võrgumonitooring, digitaalne ekspertiis, haridusteadus ning küberjulgeoleku strateegilised küsimused.Olulisematest teadustulemustest võib välja tuua professor Buldase plokiahela teemalist uurimistööd koostöös ettevõttega Guardtime, millest on avaldatud kõrgetasemelisi publikatsioone.
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid