Majanduslik tulemuslikkus: integratsioon, valitsemine ja poliitika

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
makroökonoomika
rahvusvaheline integratsioon
rahvusvaheline rahandus
rahvamajandus
tööturuökonoomika
leibkondade ökonoomika
majanduse valitsemine
Ülevaade
Uurimisrühma liikmete teadustöö põhisuunaks on aktuaalsed majanduspoliitilised probleemid, mis mõjutavad majanduslikku tulemuslikkust kiirelt muutuvas majanduskeskkonnas. Rühma liikmete eesmärgiks on identifitseerida võtmelise tähtsusega seoseid nii mikro- kui ka makrotasandil, tuvastada uusi majanduspoliitilisi probleeme ning töötada välja uusi poliitilisi meetmeid majandusliku tulemuslikkuse parandamiseks. Uurimisrühma doktorikraadiga liikmed töötavad individuaalselt, koos uurimisrühma teiste liikmetegavõi juurimisrühma mittekuuluvate teadlastega. Suurem osa uurimistöödest on empiirilised ning selge rakendusliku majanduspoliitilise fookusega. Uurimustes kasutatakse kaasaegset ökonomeetrilist metoodikat ja avalikke või mitteavalikke andmebaase. Uurimisrühma vanemliikmetel on kõigil doktorikraad prestiižsetest ülikoolidest ja nad on aktiivsed tegevteadlased, kelle publikatsioone avaldatakse regulaarselt kõrgetasemelistes rahvusvahelistes teadusajakirjades. Rühma liikmete kompetentsid täiendavad osaliselt üksteist, kuna osad rühmaliikmed keskenduvad kõrgetasemelistele ökonomeetrilistele meetoditele, osad kaasaegsele majandusanalüüsile ja osad majanduspoliitikaleorienteeritud uurimustele. Uurimisrühma doktorikraadiga liikmed on oma uurimistööde väljundite jaRePEc/Ideas edetabelite alusel ühed produktiivseimad ja rohkem viidatud majandusteadlased Eestis.Kõik uurimisrühma liikmed on seotud Eesti Pangaga ning teostavad seal analüüse või rakenduslikke uuringuid.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid