Amon, Leeli 1982

TalTech struktuuriüksus
Allasutuse kood
TalTech ametikoht
TalTechis
Teenistuskäik TalTechis
geoloogia instituut, vanemteadur 01.07.2019–...
geoloogia instituut, teadur 01.01.2017–30.06.2019
TTÜ Geoloogia Instituut, erakorraline teadur 01.11.2011–31.12.2016
TTÜ Geoloogia Instituut, juhtivinsener 15.08.2008–31.10.2011
Teenistuskäik mujal
Utrecht University, järeldoktor 01.09.2017–08.02.2019
Bishop's University, Sherbrooke, Quebec, Kanada, järeldoktor 01.01.–01.05.2017
2007–2007 Tartu Ülikool, geoloogia instituut, laborant 14.03.2005–31.05.2006; 07.05.–03.06.2007
Teaduskraad
PhD
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
European Geosciences Union, liige 2018-...
The Geological Society of America, Northeastern sector, liige 2017-...
Eesti Loodusuurijate Seltsi geoloogia sektsiooni üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjoni liige 2009
Üritustesarja "Schola geologica" korraldustoimkonna liige (2006 - ...) ning vastavate artiklitekogumiku toimetaja aastatel 2006, 2007, 2008, 2009, 2013
Eesti Looduseuurijate Selts, geoloogia sektsioon 2006-...
Tunnustused
Tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoritöö eest 2012
Nime viited
Amon-Veskimeister, Leeli
Sünniaeg
17.04.1982
PUBL kirjed