Inimkapital, vaimne tervis ja sotsiaalmajanduslik kaasatus jätkusuutliku arengu edutegurina

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
institutsioonid
jätkusuutlik majandusareng
efektiivsus
inimkapital
inimkäitumine
Ülevaade
Uurimisrühma fookuses olid erinevate mikro- ja makrotasandi majandusprotsesside seosed käitumuslike, tervisega seonduvate ja institutsionaalsete teguritega, mis võivad mõjutada sotsiaalmajanduslikult jätkusuutlikku arengut. Eeskätt on teostatavate uuringute teemad seondunud inimkapitali kasutamise tõhususe, sotsiaalmajandusliku kaasatuse ja ebavõrdsuse, vaimse tervise ja majanduslike väljundite seoste, kaasaegsete tehnoloogiate efektiivse rakendamise ning töökorralduse ja regulatsiooni küsimustega, sh kaasaegses interdistsiplinaarses käsitluses. Uuriti ka kliimamuutusega seonduvaid jätkusuutliku arengu probleeme. Töö tulemused võimaldavad paremini mõista potentsiaalselt latentseid või alahinnatud tegureid, mis mõjutavad arengu ja heaolu dünaamikat ning inimkapitali ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise efektiivsust majanduses.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid