Keeletehnoloogia laboratoorium

Klassifikaator (Frascati)
Keeled ja kirjandus 6.2
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kõnetehnoloogia
foneetika
kõnekorpused
Ülevaade
Keeletehnoloogia laboratoorium keskendub järgmisetele teemadele:• Kõnetuvastus• Kõneleja, kõneldava keele ja aktsendi identifitseerimine• Kõnekorpused• Foneetika (eesti keele prosoodia, L2 kõne)• Mitmesugused loomuliku keele töötluse alamteemadLabori üheks väljapaistvamaks tegevuseks on eesti keele kõnetuvastuse arendus ning avalikult kättesaadavate kõnetuvastusteenuste loomine. Kuigi labor keskendub arendustöös eesti keelele, on enamik laboris loodud meetodeid ja tehnoloogiaid keelest sõltumatud. Laboris välja töötatud tarkvara on saadaval vaba tarkvara litsentsi alusel.
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid