Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
targad ja kestlikud linna veesüsteemid sh joogivee-, sademevee- ja reoveevõrgud
voolamine torudes
kliimamuutuste mõju leevendamine ja muutustega kohanemine
riskianalüüsid
inimtekkeline veealune müra
ümbrusheli mõõtmine ja analüüs
konstruktsioonide mittepurustav kontroll
ultraheli modelleerimine erinevates materjalides
vedeliku ja konstruktsiooni kahesuunalise vastasmõju hindamine
merekonstruktsioonide piirkoormuste hindamine
mereõnnetuste analüüs
laeva meresõiduomaduste hindamine ja simuleerimine
Ülevaade
Linna veesüsteemide uuringud keskenduvad hüdrauliliste süsteemide (eelkõige linna sademe- ja joogiveevõrgud) töö optimeerimisele, planeerimisele, arendamisele, juhtimisele ning riskide hindamisele ja maandamisele. Sademeveesüsteemide alane teadustöö keskendub süsteemide digitaalsete kaksikute rakendamisele ja parendamisele, mis võimaldab vähendada üleujutusriski tiheasustusega linnapiirkondades. Allveeakustika uuringud keskenduvad Läänemere ümbritseva veealuse heli analüüsile, inimtekkelise müra osakaalu ja selle kahjuliku mõju potentsiaali mereelustikule hindamisele.Mittepurustava kontrolli uuringud: eksperimentaalsete ja numbriliste meetodite arendamine uudse tehnoloogia väljatöötamiseks kaasaegsete konstruktsioonide (lennukid, elektrituulikud) ja materjalide (komposiit-, kihtlisandmaterjalid) inspekteerimiseks ja monitoorimiseks. Laeva- ja merekontruktsioonide uuringud keskenduvad konstruktsioonide käitumise analüüsimisele, piirkoormuste hindamisele, laeva meresõiduomaduste analüüsimisele ja vedeliku ning konstruktsiooni vastasmõju uurimisele deformeeruvate konstruktsioonide korral. Uurimistöö põhineb peamiselt eksperimentaalsel ja numbrilisel modelleerimisel.Turbulentse segamise protsesside käigus uuritakse ühe- ja kahesuunaliste vahetusvoogude dünaamikat mööda kanalit taustapöörise mõjul.
Tähtsamad tulemused
Olulisemate 2022. a tulemustena võib nimetada osalemist EL rahastatud projektis GW4SHM ja energiasektoris kasutatavate metalltorudetorude põlve ultrahelil põhineva monitoorimismetoodika väljatöötamist.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid