Teder, J. Majanduskaadri ettevalmistamisest Eesti NSV-s // Eesti NSV rahvamajanduse arengu regionaalseid probleeme : noorte majandusteadlaste VIII vabariikliku teadusliku seminari ettekannete teesid (Mändjala, 19.-21. juuni 1986) = Проблемы регионального развития народного хозяйства Эстонской ССР : тезисы докладов VIII республиканского научного семинара молодых ученых-экономистов. Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, 1986. lk. 94-96. https://www.ester.ee/record=b1226341*est