Foreign language testing in the formation of student's attitude towards language learning

autor
Mazhuolene, Z.
Ramoshkene, A.
vastutusandmed
Z.Mazhuolene, A.Ramoshkene
ilmumiskoht
Tallinn
ilmumisaasta
leheküljed
p. 66-68
keel
inglise
Mazhuolene, Z., Ramoshkene, A. Foreign language testing in the formation of student's attitude towards language learning // V Regional Seminar East-West Meeting of Language Testing, Tallinn, September 2-4, 1991 : summaries. Tallinn, 1991. p. 66-68.