Diana Eerma, Kadi Timpmann: teadmised Eesti maapõueressursside kohta vajavad täiendust [Võrguväljaanne]

autor
Timpmann, Kadi
Eerma, Diana
vastutusandmed
Kadi Timpmann, Diana Eerma
allikas
kuupäev
12. märts
ilmumisaasta
asutuse kohta
kohamärksõna
märkused
Aastatel 2017–2020 viidi Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös ellu RITA projekt «Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine (MAARE)», mis uuris tulevikumaavarasid, nagu fosforiit, graptoliitargilliit ja metallid, mida praegu Eestis ei kaevandata ning mille kohta teadmisi napib.
keel
eesti
Timpmann, K., Eerma, D. Diana Eerma, Kadi Timpmann: teadmised Eesti maapõueressursside kohta vajavad täiendust [Võrguväljaanne] // postimees.ee (2021) 12. märts "Diana Eerma, Kadi Timpmann: teadmised Eesti maapõueressursside kohta vajavad täiendust"