Juhtimisalaste lõputööde konkurss 2021/2022 [Võrguväljaanne]

allikas
kuupäev
19. okt.
ilmumisaasta
asutuse kohta
tema kohta
Kirs, Aive
Kallavus, Majgrit
Teesalu, Tea
märkused
Taltech magistritööd: Aive Kirs: Mõju kaugtööd tegevate töötajate töösooritusele ja tööstressile; Majgrit Kallavus: Mõju äriprotsessidele ja organisatsiooni tajutud tulemuslikkusele Eesti erasektori ettevõtetes; Tea Teesalu: Z-põlvkonna väärtuste roll organisatsioonikultuuris reklaamivaldkonna agentuuride näitel; Bakalaureusetöö: Pille Ülem: Mentorluse mõju Southwestern Advantage esimese aasta tudengite isikliku müügi tulemustele
keel
eesti
Juhtimisalaste lõputööde konkurss 2021/2022 [Võrguväljaanne] // director.ee (2022) 19. okt. Juhtimisalaste lõputööde konkurss 2021/2022