Tõnis Lukas tõmbab majandusharidust ülikoolides koomale : [riikliku koolitustellimuse lepingut kommenteerib Andres Keevallik]

vastutusandmed
Kaarel Kaas
allikas
ilmumisaasta
leheküljed
18. apr., lk. 3
kohamärksõna
retsensioon
Samal teemal: Seaver, U. Ühe ja sama eriala õpetamine riiklikes kõrgkoolides väheneb // Samas, 7. märts, lk. 4
Samal teemal: Püüa, M. Ülikoolid said tellimuse tudengikohtadele // Samas, 19. apr., lk. 4
keel
eesti
Kaas, K. Tõnis Lukas tõmbab majandusharidust ülikoolides koomale : [riikliku koolitustellimuse lepingut kommenteerib Andres Keevallik] // Postimees (2000), 18. apr., lk. 3.