Personaalia : seisuga märts 2016 : [Eesti TA akadeemikute nimekiri] // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales academiae scientarum Estonicae 2015. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2016. lk. 153-161. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat ; 21(48)).