Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust? : [Ülle Madise inauguratsiooniloengust Tartu Ülikoolis 5. aprillil 2012]

ajakirja aastakäik number kuu
4
ilmumisaasta
leheküljed
lk. 19
tema kohta
märkused
Mainitud Ülle Madise töötamist TTÜs ja 2007. a. TTÜs kaitstud doktoriväitekirja
keel
eesti
Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust? : [Ülle Madise inauguratsiooniloengust Tartu Ülikoolis 5. aprillil 2012] // Universitas Tartuensis : UT : Tartu Ülikooli ajakiri (2012) 4, lk. 19. https://ut.ee/et/sisu/kas-eesti-pohiseadusel-veel-vaartust