Ehrlich, Üllas 1963

Allasutuse kood
t
TalTechis
Teenistuskäik TalTechis
ärikorralduse instituut, dotsent 01.01.2021-
ärikorralduse instituut, professor 01.09.2013-31.12.2020
ärikorralduse instituut, keskkonnaökonoomika õppetool, juhataja 01.09.2014-31.08.2019
avaliku sektori majanduse instituut, professor (1.00) 01.09.2009-31.08.2013
majandusteaduskond, dekaan 01.09.2010-31.12.2016
majandusteaduskond, dekaani kohusetäitja 01.09.2009-31.08.2010
majandusuuringute teaduskeskus, juhataja 01.10.2007-30.09.2012
majandusuuringute teaduskeskus, teadur 29.08.2007 - 31.08.2009
majandusuuringute teaduskeskus, erakorraline vanemteadur 1997-2005
TTÜ Eesti Majanduse Instituut, teadur 1994-1997
TTÜ Eesti Majanduse Instituut, nooremteadur 1990-1994
Teenistuskäik mujal
Rovaniemi Ülikool, külalisteadur 1994
Eesti TA Majanduse Instituut 1989-1997, teadur 1994
Teaduskraad
geograafiadoktor 2007
MA (inimgeograafia) 1995
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eestimaa Looduse Fondi Nõukogu liige, 2011 - ...
Eestimaa Looduse Fondi Nõukogu liige, 2011 - ...
TTÜ Nõukogu, 2009 - ...
Ajakirja "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" toimetaja, 2009 - ...
Ajakirja "Proceedings of the Institute for European Studies, Journal of Tallinn University of Technology" toimetuskolleegiumi liige, 2009 - ...
TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu liige, 2007 - ...
TTÜ majandusuuringute teduskeskuse juhataja, 2007 - 2009
TTÜ majandusuuringute teaduskeskuse nõukogu esimees, 2007 - 2009
Tallinna Tehnikaülikool. Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutamise (perioodiks 2007-2013) riikliku strateegia eelhindamine (ex ante). Keskkonna ja regionaalse arengu ekspert, 2006 - 2007
Sihtfinantseeritav teema reg nr 0142697As05 "Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon. Eesti majandussüsteem Läänemere aarises" põhitäitja, 2005 - 2009
ETF grandi nr 5926 "Eesti energiasektori jätkusuutliku arengu trajektoorid konvergentsiks Euroopa Liiduga: ökoloogilised eeldused ja sotsiaalmajanduslikud võimalused" grandihoidja, 2004 - 2006
Sihtfinantseeritav teema reg nr 0341764s01 "Eesti loodusressursside jätkusuutliku kasutamise modelleerimine ja sotsiaalmajanduslik hindamine" põhitäitja, 2001 - 2004
ETF grandi nr 4187 "Eesti biodiversiteedi ökonoomika" grandihoidja, 2000 - 2002
Sihtfinatseeritav teema reg nr 0340327s98 "Eesti loodusvarade potentsiaali ja energiaressursside kasutamise sotsiaalmajanduslik hindamine: teoreetilised alused ja rakendamisvõimalused" põhitäitja, 1998 - 2000
ETF grandi nr 2869 "Eesti looduse mitteutilitaarsete ressursside ökonoomika" grandihoidja, 1997 - 1999
PHARE ACE programmi uurimisprojekti leping nr P96-6141-R "Balti rannik: majanduslik hindamine kui rannikukaitse poliitika instrument Balti riikides", põhitäitja Eestis, 1997 - 1998
Research Support Scheme (RSS) Research Grant (uurimistoetus) nr 1244/1997 "Eesti poollooduslike ökosüsteemide välismõjude hindamine Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala näitel" grandihoidja, 1996 - 1997
ETF grandi nr 1552 "Majandus piiratud majandustegevusega territooriumidel" grandihoidja, 1995 - 1996
Eesti Geograafia Seltsi liige
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni liige
Sünniaeg
09.12.1963
Sünnikoht
PUBL kirjed