Doktoriväitekiri matemaatilisest statistikast : [TTÜ Virumaa Kolledži lektor Olga Dunajeva kaitses TÜs doktoriväitekirja "Asümptootilised maatriksmeetodid statistilistes hindamisülesannetes"]

kuupäev
7. nov.
ilmumisaasta
leheküljed
lk. 3
tema kohta
märkused
O.Dunajeva sai Ph.D. kraadi matemaatilise statistika erialal
keel
eesti
Doktoriväitekiri matemaatilisest statistikast : [TTÜ Virumaa Kolledži lektor Olga Dunajeva kaitses TÜs doktoriväitekirja "Asümptootilised maatriksmeetodid statistilistes hindamisülesannetes"] // Universitas Tartuensis (2003) 7. nov., lk. 3.