Anneli Palo : doctor philosophiae maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse alal : PhD in landscape ecology and environmental protection

autor
ilmumisaasta
leheküljed
lk. 88-91
kohamärksõna
tema kohta
Palo, Anneli
ISBN
9949-11-483-7
märkused
Artikkel sisaldab kokkuvõtted doktoriväitekirjast eesti ja inglise keeles: Maastikutegurite ning taimkatte kasvukohatüüpide vahelised seosed Saaremaa ja Muhu saare näitel = Relationships between landscape factors and vegetation site types : case study from Saare County, Estonia
keel
eesti
Anneli Palo : doctor philosophiae maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse alal : PhD in landscape ecology and environmental protection // Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine = Doctoral degrees awarded at the University of Tartu., 2006. lk. 88-91.