V Teadus- ja erialaraamatukogu päev

22. oktoober 2012
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

>> IV Teadus- ja erialaraamatukogu päev (2011)

Leheküljed: [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6]

Jaanus Kõuts, RR veebiarhiveerimise juhtiv spetsialist
“Veebiarhiveerija päevik : järelejäänud märkmeid liivalekirjutajate kultuurist”

Laadimine ...

Lae video alla...