Anorgaaniliste materjalide teaduslabor

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
graptoliitargilliit
põlevkivituhk
sadestatud kaltsiumkarbonaat
kasvuhoonegaasid
termiline analüüs
Ülevaade
Labor tegutseb kolmel prioriteetsel suunal nii globaalselt kui Eesti riigi võtmes:• Kriitiliste toormete ressursibaasi laiendamine alus- ja rakendusuuringutega Eesti fosforiidi ja kaasnevate mineraalide (graptoliitargilliit) väärindamise uute jätkusuutlike meetodite väljatöötamiseks - väärtuslike komponentide nagu fosfori, vanaadiumi ja haruldaste muldmetallide eraldamiseks;• Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine kui rohepöörde üks oluline eesmärk, mis hõlmab aluseliste tööstusjäätmete (põlevkivituhk, klinkritolm) kiirendatud karboniseerimise protsesside ning kütuste hapnikus põletamise kui sobiva CO2 püüdmistehnoloogia keemilis-tehnoloogiliste aluste väljatöötamise. Võimalikud rakendused on ehitusmaterjalide saamine koos samaaegse CO2 sidumisega;• Põlevkivituha taaskasutamise rakendusuuringud sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootmiseks koos tekkivate jäätmete kompleksse ärakasutamisega.
Tähtsamad tulemused
2022. a olulisemate tulemustena võib välja tuua osalemise rahvusvahelises projektis H2020 (CLEANKER) ja ResTA programmides (ResTA23 ja ResTA18) ning Ragn-Sells AS tellimusel tehtud rakendusuuringu (uuring jätkub lisauuringutega, millega loodetakse jõuda tööstuslikus mastaabis tehaseni).
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid