Teadus- ja tehnoloogia filosoofia

Klassifikaator (Frascati)
Filosoofia, eetika ja religioon 6.3
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
teadus- ja tehnoloogiafilosoofia
abduktsioon
pragmatism
diagrammid
Ülevaade
Teadus- ja tehnoloogiafilosoofia interdistsiplinaarne uurimisrühm tegeleb teadus ja tehnoloogia, sotsiaal- ja kognitiivteaduste üldiste humanitaarteaduste alusteaduslike küsimustega, mh eetika ja metodoloogiaga. Rühma maailmatasemel teadussaavutusi tunnustatakse publikatsioonides, tsitaatides ja selliste teooriate rakendustes nagu abduktsioon, pragmatism ja diagrammiloogika, mis iseloomustavad innovatsiooni ja tehnoloogilisi muutusi, keerukusökonoomikat, kognitiiv- ja andmeteadusi ning viimasel ajal ka kliinilisi uuringuid. Uurimisgrupi tulemused on panustanud ka tehisintellekti loogikasse ning loov, disaini ja skemaatilisse mõtlemisse. Rakendused hõlmavad usaldusväärset tarkvaraarendust ja seletatavat tehisintellekti. Uurimistöö on andnud sügava arusaamise teaduslikest avastustest, innovatsioonist ning uutest arutlusviisidest ja kollektiivsest tegevusest, mis suudavad lahendada nurjatud probleeme ja sotsiaalseid dilemmasid. Teaduspublikatsioonide ja tsitaatide poolest ülemaailmselt tunnustatud filosoofia valdkond on viimastel aastatel olnud TalTechis oma teadusliku mõju poolest 1. kohal ning on ka humanitaarteaduste juhtiv uurimissuund, mida kinnitas nt. 2017. aasta valdkonna hindamine. Uurimisrühmal on ülikooli uurimisrühmadest kõrgeim mõjutegur humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas, mida mõõdetakse tsitaatide ja publikatsioonidega. Grupp teeb laialdast koostööd nii ülikoolilinnakus (andmelaboriga kognitiivsete neuroteaduste vallas, majandusteadustega mänguteooria vallas, IT teaduskonnaga fundamentaalse AI osas) kui selle paljude rahvusvaheliste võrgustikega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid